بایگانی برچسب: simulation

جزوه درس اصول شبیه سازی سازی دکتر هاشم محلوجی در دانشگاه شریف

شبیه سازی دکتر هاشم پور

شبیه سازی عبارت است از طراحی مدل در یک سیستم واقعی وانجام آزمایش هایی روی آن به منظور تحقق دست کم یکی از اهداف زیر: کسب شناخت از عملکرد سیستم مقایسه عملکرد سیستم تحت شرایط مختلف بهینه سازی سیستم شبیه سازی از ابزارهای تحقیق در عملیات است و ذات آن …

ادامه نوشته »