Tag Archives: INTRODUCTION TO OPERATIONS RESEARCH

دانلود کتاب برنامه ریزی خطی یا (مقدمه ای بر تحقیق در عملیات) لیبرمن

برنامه ریزی خطی

پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) یا علم مدیریت، با علم تصمیم و کاربرد آن در ارتباط است. علم مدیریت را می توان به عنوان شاخه ای از حوزه مدیریت قلمداد کرد که رویه عقلایی، منطقی، سیستماتیک و علمی را در تحلیل فرآیند مدیریت و مسائل مدیریتی بکار می گیرد. پژوهش …

Read More »