بایگانی برچسب: هاشم محلوجی

جزوه درس اصول شبیه سازی سازی دکتر هاشم محلوجی در دانشگاه شریف

شبیه سازی دکتر هاشم پور

شبیه سازی عبارت است از طراحی مدل در یک سیستم واقعی وانجام آزمایش هایی روی آن به منظور تحقق دست کم یکی از اهداف زیر: کسب شناخت از عملکرد سیستم مقایسه عملکرد سیستم تحت شرایط مختلف بهینه سازی سیستم شبیه سازی از ابزارهای تحقیق در عملیات است و ذات آن …

ادامه نوشته »