Tag Archives: مک گروهیل

دانلود کتاب برنامه ریزی خطی یا (مقدمه ای بر تحقیق در عملیات) لیبرمن

برنامه ریزی خطی

پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) یا علم مدیریت، با علم تصمیم و کاربرد آن در ارتباط است. علم مدیریت را می توان به عنوان شاخه ای از حوزه مدیریت قلمداد کرد که رویه عقلایی، منطقی، سیستماتیک و علمی را در تحلیل فرآیند مدیریت و مسائل مدیریتی بکار می گیرد. پژوهش …

Read More »