دانلود مقاله Oil volatility risk and expected stock returns

دانلود مقاله Oil volatility risk and expected stock returns

از سایت https://www.sciencedirect.com

با قیمت ۵۹۰۰ تومان

Check Also

پشم گاومیش تراشی یا سندروم یاک شیوینگ

🔳⭕️ پشم گاومیش تراشی یا سندروم یاک شیوینگ

یکی از دام هایی که پیش روی ما وجود دارد. پشم گاومیش تراشی یا یاک …